Skip to main content

Johan Nieuhofs Gedenkweerdige Brasiliaense zee- en lantreize : behelzende alhetgeen op dezelve is voorgevallen : beneffens een bondige beschrijving van gantsch Neerlants Brasil, zoo van lantschappen, steden, dieren, gewassen, als draghten, zeden en godsdienst der inwoonders : en inzonderheit ein wijtloopig verhael der merkwaardigste voorvallen en geschiedenissen, die zich, geduurende zijn negenjarigh verblijf in Brasil, in d'oorlogen en opstant der Portugesen tegen d'onzen, zich sedert het jaer 1640 tot 1649 hebben toegedragen : doorgaens verciert met verscheide afbeeldingen na 't leven aldaer getekent

Bookreader Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)